نشانی دفتر مرکزی شرکت کاشی مرجان : اصفهان، چهارباغ بالا، کوچه کاویان، پلاک ۴۵ کد پستی: ۸۱۷۳۹۹۹۹۷۱

تلفن: ۰۳۱۳۶۲۴۸۰۱۹ فکس: ۰۳۱۳۶۲۴۰۶۴۲

پست الکترونیک: info@marjantile.org

جوایز و افتخارات شرکت کاشی مرجان

۱۴۰۱

صادر کننده ممتاز استان اصفهان

صادر کننده نمونه استان

۱۳۹۸

تولید ملی - افتخار ملی

جشنواره تولید ملی - افتخار ملی

۱۳۹۸

صادر کننده ممتاز استانی

واحد ممتاز صنعت استان اصفهان

۱۳۹۷

جایزه ملی تعالی سازمانی

تقدیر نامه ۲ ستاره

۱۳۹۷

تولید ملی - افتخار ملی

جشنواره تولید ملی - افتخار ملی

۱۳۹۷

واحد نمونه استانی

واحد نمونه صنعت استان اصفهان

۱۳۹۶

واحد نمونه استانی

واحد نمونه صنعت استان اصفهان

۱۳۹۶

جایزه ملی تعالی سازمانی

تقدیر نامه ۲ ستاره

۱۳۹۶

صادرکننده نمونه استان اصفهان ۱

۱۳۸۹

صادر کننده نمونه استانی

صادر کننده نمونه صنعت استان اصفهان

۱۳۸۸

صادر کننده نمونه استانی

صادر کننده نمونه صنعت استان اصفهان

۱۳۷۹

صادر کننده نمونه کشوری

صادر کننده نمونه کشور

جوایز و افتخارات

شرکت کاشی مرجان طی ۳۰ سال سابقه فعالیت در صنعت کاشی و سرامیک موفق به کسب افتخارات و جوایز متعددی شده است که برخی از آن ها در بالا نمایش داده شده است.

GettyImages-1223896865-3
FA